Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
113 postów 1084 komentarze

"Nowa Polska"

Analityk - System III RP usiłował mnie zniszczyć zawodowo, publicznie, a na końcu prywatnie. Oparty na kłamstwie, nienawiści oraz promujący zło, wymaga gruntownej przebudowy. Jak tego dokonać?

Moje komentarze

 • @kowalskijan584 16:20:10
  Zabrakło wyrachowania.
  Polska historia po żydowsku.
 • Warto posłuchać i obejrzeć
  https://mail.google.com/mail/u/0/#sent/FMfcgxvzLrPGrPSwKZjppDlzBgKjrsfn?projector=1
  Polska historia po żydowsku.
 • @provincjal 09 08:16:15
  "Jak to zmienić?" Trzeba zacząć od siebie: https://nowapolska.neon24.pl/post/146775,who-is-janusz-gorzynski
  Polski Kmicic jest zmęczony
 • @Astra - Anna Słupianek 23:15:48
  Nie rozumiem.
  "Who is Janusz Górzyński?"
 • @Analityk 12:20:31
  https://www.money.pl/sekcja/aferaknf/mec-kowalczyk-wykonywal-zlecenia-dla-knf-,194,0,2423234.html
  "Zdarzenia sprzed ponad 20 lat z KNF w tle"
 • "Zainteresowanie prokuratury oraz mediów"
  Moje doniesienie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego spowodowało zajęcie się sprawą Grzegorza Kowalczyka przez częstochowską prokuraturę oraz zainteresowanie mediów.
  "Zdarzenia sprzed ponad 20 lat z KNF w tle"
 • @nikander 12:18:41
  To raczej zapraszany powinien uważać, z kim się zadaje.
  Jak zaorać Rolę, Marcina Rolę
 • @miarka 22:37:39
  ROZRACHUNEK Z MIŁOŚCI


  31 Kiedy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, a z Nim wszyscy Jego aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie w całej swej chwale. 32 I zgromadzą się przed Nim narody całego świata, zaś On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. 33 Owce postawi po prawej stronie, a kozły po lewej. 34 Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata.
  35 Bo byłem głodny, a nakarmiliście Mnie, byłem spragniony, a daliście Mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie. 36 Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie, byłem chory, a odwiedziliście Mnie, byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.
  37 Wtedy sprawiedliwi odpowiedzą Mu: Panie, kiedyż to widzieliśmy Ciebie głodnym, a nakarmiliśmy Cię? Spragnionym i daliśmy Ci pić? 38 I kiedyż to widzieliśmy Cię, żeś przybył i przyjęliśmy Cię? Albo żeś był nagi i przyodzialiśmy Cię? 39 Kiedyż to widzieliśmy Cię chorego albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie?
  40 A król odpowie im: Zaprawdę powiadam wam: Coście uczynili dla jednego z tych najmniejszych moich braci, uczyniliście dla Mnie.
  41 Wtedy powie tym po lewej stronie: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany dla diabła i jego aniołów! 42 Bo byłem głodny, a nie nakarmiliście Mnie. Byłem spragniony, a nie daliście Mi pić. 43 Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie.
  44 Wtedy oni powiedzą: Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnego albo spragnionego, albo przybysza, albo nagiego, albo chorego, albo w więzieniu, i nie usłużyliśmy Ci?
  45 Wtedy On im odpowie: Zaprawdę powiadam wam: Czegoście nie zrobili dla jednego z tych najmniejszych, nie zrobiliście dla Mnie.
  46 I pójdą ci na mękę wieczną, a sprawiedliwi wejdą do życia wiecznego.


  Mt, 25. 31 - 46
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • "Apokalipsa"
  https://www.youtube.com/watch?v=A58rYo_36JA
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • Ruch Społeczny "NOWA POLSKA"
  Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego
  Ruch Społeczny

  „NOWA POLSKA”


  § 1

  Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Ruch Społeczny „NOWA POLSKA” i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

  § 2

  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  § 3

  Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Częstochowie ul. Pużaka 15/34.

  § 4

  Celem Stowarzyszenia jest zainteresowanie problemami suwerenności, praworządności, bezpieczeństwa, gospodarności, solidarności, prorodzinności oraz tolerancji w życiu lokalnej społeczności, podejmowanie inicjatyw w tym zakresie oraz działanie.

  § 5

  Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

  1. Monitorowanie problematyki w w/w zakresie;
  2. Analizowanie sytuacji pod kątem możliwości działania;
  3. Wybór sposobów działania;
  4. Podejmowanie inicjatyw w w/w zakresie poprzez działania informacyjne, propagandowe i organizacyjne;
  5. Działania w sferze materialnej na rzecz w/w problematyki;
  6. Podejmowanie inicjatyw prawnych i społecznych w w/w zakresie, organizowanie i bezpośredni udział w podejmowanych działaniach;
  7. Promowanie zasad współżycia społecznego opartego na prawdzie, porządku prawnym oraz sprawiedliwości społecznej.

  § 6

  Przedstawicielem reprezentującym Stowarzyszenie jest Andrzej Dziąba.

  § 7

  Stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, nie prowadzi działalności gospodarczej.


  Częstochowa, 9 sierpnia 2014 r.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @nikander 17:01:21
  Panie Józefie! Czy Pan się identyfikuje z tym lub tą miarką? Pachnie mi czosnkiem. Pawłowi Ziemińskiemu można by niejedno zarzucić, ale nie to, że utożsamia się z interesem syjonistycznym. Miarka stosuje demagogię. Cz Pan poparł działania na rzecz uwolnienia dr Mateusza Piskorskiego?
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @miarka 16:01:34
  IDEA Consulting
  mgr inż. Andrzej Dziąba
  18 – 400 Łomża
  ul. Piłsudskiego 88/49
  tel. 514699182
  www.ideaconsulting.pl
  biuro@ideaconsulting.pl

  Kompleksowe doradztwo gospodarcze w pełnym zakresie procesu produkcji, handlu i usług – kapitał trwały, obrotowy, ludzie oraz organizacja i zarządzanie.

  Analiza funkcjonujących i planowanych przedsięwzięć gospodarczych w związku z koniecznością dostosowania się firm do aktualnych wymagań rynkowych.

  Diagnoza oraz przygotowanie planów przedsięwzięć gospodarczych (biznes plany, wnioski kredytowe itp.).

  Doradztwo personalne – analiza stanu i jakości zatrudnienia w celu określenia kluczowych stanowisk w firmie, wymagających obsadzenia kompetentnymi ludźmi.

  Oferta własnych pomysłów na dobre zainwestowanie wolnych środków finansowych.

  Odzyskiwanie należności bankowych i handlowych na bazie wiedzy ekonomiczno – organizacyjnej oraz doświadczenia biznesowego i psychologicznego.

  Sprzedaż firm, restrukturyzacja, programy naprawcze.

  Handel i pośrednictwo handlowe w szerokim zakresie obrotu (sfera materialna i niematerialna).

  Obsługa informatyczna (sprzęt, oprogramowanie, doradztwo).

  Usługi menadżerskie.


  Specjalnością firmy są sprawy trudne!
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @miarka 15:38:39
  Mgr inż. Andrzej Dziąba
  18 – 430 Wizna
  ul. Stefana Czarnieckiego 151
  tel. 514699182
  E-mail: andrzejdziaba@op.pl


  Życiorys


  Data i miejsce urodzenia:
  30 października 1955 r., Lidzbark Warmiński


  Przebieg nauki:
  1962 – 1970 Szkoła Podstawowa w Tczewie
  1970 – 1975 Technikum Rolnicze w Nowym Stawie
  1975 – 1980 SGGW – AR w Warszawie, Wydział Rolniczy


  Przebieg pracy zawodowej:
  1980 – 1981 Praca naukowa w SGGW – AR w Warszawie
  1981 – 1982 Praca dydaktyczna w Liceum Ekonomicznym w Wołominie
  1982 – 1989 Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego w Złotym
  Potoku (specjalista – produkcja zbóż oraz ochrona
  roślin i nawożenie)
  1990 do dzisiaj Własna firma (handlowa oraz doradcza obsługa
  rolnictwa i ogrodnictwa, aktualnie – działalność
  konsultingowa)


  Zainteresowania:
  Polityka
  Socjologia
  Psychologia
  Pedagogika


  Umiejętności:
  Analiza i synteza
  Sztuka mediacji i kompromisu
  Rozwiązywanie skomplikowanych problemów ludzkich z
  pogranicza różnych dziedzin  Wizna, 2 stycznia 2017 r.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @nikander 13:16:54
  Pana każdy zaczyna wnerwiać, kto zadaje trudne pytania. Knesejm to uchwali czy parlament w Gabonie?
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @nikander 10:09:36
  Panie Józefie! Ja nie jestem mecenasem Pawła Ziemińskiego. Założenia przedlegislacyjne można sobie stawiać i tworzyć projekt, tylko kto te projekty uchwali? Bez realnej władzy nawet najlepsze projekty będą bezużyteczne. Ale wszystko może się zdarzyć? Pozdrawiam i życzę powodzenia.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @miarka 00:43:49
  Dużo słów, ale mało treści. Ja nie twierdzę, że pomiędzy Józefem Kamyckim a Pawłem Ziemińskim mogło dojść do porozumienia, ale faktem jest, że nie doszło. Czy sformułowali dla siebie wspólny zestaw priorytetów? Nie wiem. Nie doszli również do porozumienia Roman Dmowski i Józef Piłsudski. Oczywiście to porównanie nie musi być adekwatne do przypadku dwóch liderów reprezentujących WPS i KoRReUs. Ty wyraźnie preferujesz Józefa Kamyckiego. Ja nie preferuję żadnego z nich i nie zależy mi już na ich porozumieniu. Widocznie do tego nie dojrzeli. Poznałem osobiście Józefa Kamyckiego. Nie miałem okazji poznać Pawła Ziemińskiego. Chciałem zaangażować się w 2015 r. w działania KoRReUs, ale mogłem być co najwyżej statystą. Moje uwagi dotyczące praktycznego wykorzystania tworzonego projektu reform jak chociażby lokalnego klastra samorządowego autorstwa Krzysztofa Lewandowskiego, zostały pominięte. Czy gdzieś udało się ten projekt wdrożyć? Poparłem wystąpienie Pawła Ziemińskiego sprzed roku, które mógłbym określić deklaracją ideową. Zaproponowałem pomoc, kiedy na wniosek prokuratury w Warszawie zarekwirowano mu sprzęt komputerowy. Nie odpowiedział na moją propozycję. Żaden z dwóch liderów nie zareagował na moje prośby udzielenia mi poparcia w związku z licznymi szykanami wobec mnie w ramach systemowego niszczenia. Widocznie moja osoba nie okazała się dla nich ważna? Co obaj Panowie uczynili dla zwyczajnego człowieka?
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • Brakuje nie tylko empatii!
  Wśród potencjalnych przywódców brakuje bardzo wielu cech i elementów zachowań, co sprawia, ze porozumienie nawet w prostych sprawach jest niemożliwe. Rok temu obaj dzisiejsi adwersarze Józef Kamycki i Paweł Ziemiński wyrazili gotowość współpracy. Poparłem jednego i drugiego, chociaż żaden z nich nie raczył tego zauważyć. Moje poparcie było symboliczne. Życzyłem im wspólnego sukcesu. Często tak życzą swoim dzieciom rodzice, bo bardzo tego chcą, aby im się powiodło. Ale bardziej powinny chcieć dzieci. Podobnie Panowie Kamycki i Ziemiński powinni chcieć, aby się im wspólnie udało. Widocznie przeważył Panowie egoizm. Niestety nie jesteście dla mnie autorytetami, gdyż dla dobra Polski nie potrafiliście osiągnąć porozumienia.

  Brak empatii dyskwalifikuje Was do pełnienia roli przywódczej. Wasza wiedza, doświadczenie są bezużyteczne wobec rażącego egoizmu. Nie skorzystam Panie Józefie z "wejścia na pokład", gdyż "okręt", którym Pan dowodzi, dryfuje.

  Będę działał w miarę swoich możliwości, usiłując zjednoczyć wszystkich, którzy dla dobra Polski potrafią zrezygnować ze swoich racji niemożliwych do zaakceptowania w ramach osiągniętego kompromisu.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @interesariusz z PL 20:37:33
  Co wg Pana jest chaotyczne?
  "Pycha idzie zawsze przed upadkiem"
 • @nikander 19:47:20
  25 lat walki z podłym systemem III RP sporo mnie kosztowało, ale też i nauczyło. Polecam mój skromny wpis: http://nowapolska.neon24.pl/post/146528,pycha-idzie-zawsze-przed-upadkiem W uroczym Supraślu zbieram siły do działania.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy
 • @nikander 18:47:13
  W uzupełnieniu mojej wypowiedzi, która miała charakter merytoryczny i życzliwy, chcę dodać, że zamierzam się zaangażować w zakresie drugiego pytania w ekonomii - jak? Myślę, że nie tylko z Panem i KoRReUs uda mi się nawiązać owocną współpracę. Pozdrawiam.
  Polska Doktryna Gospodarcza - tego się trzymamy

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

ULUBIENI AUTORZY