Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
109 postów 1062 komentarze

"Nowa Polska"

Analityk - System III RP usiłował mnie zniszczyć zawodowo, publicznie, a na końcu prywatnie. Oparty na kłamstwie, nienawiści oraz promujący zło, wymaga gruntownej przebudowy. Jak tego dokonać?

"6 miesięcy bezwzględnego więzienia za 200 zł legalnie wziętej zaliczki"

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Sąd Rejonowy w Zabrzu w sprawie VII K 1327/04 ponownie po pięciu latach wezwał mnie do stawienia się w Areszcie Śledczym w Częstochowie w celu odbycia kary 6 miesięcy więzienia.

25 listopada 2004 r. prokurator Urszula Grzenia z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu przesłała do Sądu Rejonowego w Zabrzu akt oskarżenia przeciwko mnie w sprawie 2 Ds 2754/04, w którym na podstawie art. 286 par. 1 kk zarzuciła mi, że działając w celu osiągnięcia korzyści majatkowej poprzez wprowdzenie w błąd co do możliwości załatwienia sprawy, tj. uzyskania odszkodowania z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń oddział w Zabrzu, doprowadziłem Janinę Kowalską do niekorzystnego rozporządzenia jej mieniem w kwocie 200 zł.

Sąd Rejonowy w Zabrzu pod przewodnictwem ASR Agnieszki Siewrocińskiej w sprawie VII K 1327/04 skazał mnie 22 października 2007 r. na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd Okręgowy w Gliwicach w składzie SSO Arkadiusz Łata, Krzysztof Ficek oraz SSR del. Grazyna Tokarczykw sprawie VI Ka 76/08 15 kwietnia 2008 r. obniżył wyrok do 6 miesięcy.

Po raz pierwszy wezwano mnie do stawienia się w  Areszcie Śledczym w Częstochowie na 6 sierpnia 2008 r. Postanowiłem podjąć walkę z nieuczciwym wyrokiem. W ramach działań prawnych skierowałem wniosek do RPO w sprawie kasacji, złożyłem wniosek o wznowienie postępowania oraz odroczenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia. Wniosek do RPO nie zyskał akceptacji. Uznano, że wszystko jest w porzadku, poddając w wątpliwość jedynie niewspółmierność kary. Wniosek o wznowienie postępowania uwarunkowany przymusem adwokackim też nie okazał się możliwy do przeprowadzenia. Pozostał więc wniosek o odroczenie wykonania kary, który mogłem realizować samodzielnie. Z uwagi na problemy finansowe nie mogłem w sprawie uczestniczyć. SSR Bartosz Dobrzański wniosek o odroczene wykonania kary z uwagi na stan zdrowia odrzucił. Treść postanowienia otrzymałem za pośredncitwem poczty. Podjąłem dialog z Sądem Rejonowym w Zabrzu n.t. tego postanowienia za pośrednictwem forum Gazety Wyborczej w Zabrzu. Trwająca prawie dwie doby dyskusja okazała się owocna. Wytłumaczyłem licznemu gronu dyskutantów, wśród których mógł być również wymieniony sędzia, że egzekwowanie w majestacie prawa prawomocnych wyroków, które oparte najpierw o wątpliwe akty oskarżenia, a  następnie pozostawiające wiele do życzenia procesy, stoi w sprzeczności z prawem, sprawiedliwością i zasadami współżycia społecznego. Te argumenty znalazły się w zaażaleniu złożonym do Sądu Okręgowego w Gliwicach na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia. Sąd Okręgowy nie bez problemów, ale w sprawie VI Kzw 223/11 uwzględnił zażalenie. Sprawa ponownie trafiła do Sądu Rejonowego w Zabrzu. Tym razem uczestniczyłem osobiście w posiedzeniach pod przewodnictwem SSR Marka Kaszuba, a raz kiedy nie mogłem, uczestniczył mój mąż zaufania. W sprawie wyznaczono mi adwokata z urzędu, ale nigdy go nie było. To dyskwalifikuje ważność posiedzeń. 8 marca 2012 r. na posiedzenie przybyli dwaj mężowie zaufania Tadeusz Pruszyński i Jan Jączek. Sędzia Marek Kaszub od poczatku zachowywał się skandalicznie. Polecił wyjśc mężom zaufania, słuchał rad protokólanta, dyktował do protokółu nie to, co ja mówiłem itd. Pozwoliłem mu się realizować z naruszeniem wszelkich norm nie tylko kodeksowych. Zgłosiłem nowe wnioski dowodowe, ale sędzia Marek Kaszub nie chciał o tym słyszeć. Nie wuzględnił mojego wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności. Mężowie zaufania udali się wraz ze mną do Prezesa Sądu Rejonowego w Zabrzu. Ponieważ go nie zastaliśmy, złożyli oświadczenie pracownicy sekretariatu n.t. skandalicznego zachowania sędziego Marka Kaszuba. Mąż zaufania Jan Jączek zażądał wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Marka Kaszuba. Złożył w tej sprawie pisemny wniosek. Do tej pory nie wiadomo, co w tej sprawie postanowiono? Na postanowienie o odmowie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności złożyłem zażalenie. Sąd Okręgowy w Gliwicach pod przewodnictwem SSO Andrzeja Janczyszyna na posiedzeniu 12 czerwca 2012 r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. Wcześniej wyprosił wszystkich obserwatorów, jacy towarzyszyli mi w tej sprawie. Podobnie jak w przypadku postępowania pod przewodnictwem SSR Marka Kaszuba w Sądzie Rejonowym w Zabrzu nie utrudniałem SSO Andrzejowi Janczyszynowi naruszania wszelkich norm, a wśród nich procesowych w trakcie posiedzenia. Troje moich przedstawicieli Krystyna Górzyńska,Jan Jączek oraz Sławomir Kropisz udali się na rozmowę do Prezesa Sądu Okręgowego w Gliwicach, wyrażając dezaoprobatę dla zachowania sędziego Andrzeja Janczyszyna.

13 czerwca 2012 r. skierowałem pismo, w którym złożyłem wniosek o zawieszenie wykonania kary lub jej odroczenie, gdyż pojawiły się nowe wcześniej nie znane okoliczności dotyczące stanu mojego zdrowia, które dotychczas nie były brane pod uwagę. Złożyłem też wniosek o wznowienie postępowania. W piśmie z 7 lipca 2012 r. uzupełniłem argumentację dotyczącą złożonych wniosków oraz poprosiłem o powołanie pełnomocnika z urzędu. W sprawie o wznowienie postępowania przyznany mi z urzędu adwokat Marta Sikora - Czechowicz nie doszukała się powodów wznowienia postępowania. Pozostałe wnioski złożone przeze mnie w piśmie z 13 czerwca 2012 r. zostały dopiero rozpatrzone 5 lipca 2013 r., a faktycznie nie rozpatrzone, gdyż pozostawiono bez rozpoznania wniosek z 13 czerwca 2012 r. w zakresie przekraczającym żądanie wznowienia postepowania. Moje pismo uzupełniające z 7 lipca 2012 r., w którym potwierdziłem złożone wnioski o zawieszenie lub odroczenie wykonania kary oraz powołanie pełnomocnika z urzędu, potraktowano jako bezprzedmiotowe. Postanowienie w tej sprawie wydała SSR Jolanta Drzażdżewska.

26 sierpnia 2013 r. skierowano do mnie wezwanie podpisane przez SSR Jolantę Drzażdżewską, abym stawił się 16 września 2013 r. w Areszcie Śledczym w Częstochowie w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności. 3 września 2013 r. skierowałem pismo do Sądu Rejonowego w Zabrzu, w którym powołując się na niejasności i wątpliwości w kwestii złożenia 13 czerwca 2012 r. wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia, uzupełnionego w piśmie z 7 lipca 2012 r., aby je potraktowano jako kolejny wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia. 

7 września 2013 r. wystąpiłem z apelem do społeczeństwa polskiego za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Zabrzu, zarzucając systemowi prawnemu w Polsce ludobójstwo. Treśc tego wystąpienia zamieszczę w komentarzu. 

Proszę o wsparcie moich działań w obronie własnej oraz polskiego społeczeństwa. Podaję adresy internetowe sądów w celu wyrażenia poparcia dla mnie:

Sąd Rejonowy w Zabrzu; informacja@zabrze.sr.gov.pl

Sąd Okręgowy w Gliwicach; so.gliwice@gliwice.so.gov.pl

Sąd Apelacyjny w Katowicach; prezes@katowice.sa.gov.pl

 

Andrzej Dziąba.         

12 września 2013 r.

Wczoraj dwaj moi mężowie zaufania Panowie Zbigniew Szymanowski i Leopold Żurowski rozmawaili z Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Panią Małgorzata Suchowską. Ze spotkania został sporządzony protokół, który zostanie wykorzystany do uzupełnienia działań prawnych zmierzających do rozwiązania problemu wykonania wyroku w sprawie VII K 1327/04 Sądu Rejonowego w Zabrzu.          

17 września 2013 r.

Zatroskanym o mój los donoszę, że wciąż jestem na wolności. Pozdrawiam.   

18 września 2013 r.

J.w.

19, 20 września 2013 r.

J.w.

..... 25 września 2013 r.

J.w.

27 września 2013 r.

J.w.

2 października 2013 r.

J.w.

KOMENTARZE

 • Nowa Polska - apel do społeczeństwa polskiego
  Ruch Społeczny
  „NOWA POLSKA”
  42 – 200 Częstochowa ul. Pużaka 15/34 tel./fax 343622647, 514699182
  E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Częstochowa, 7 września 2013 r.


  Sąd Rejonowy w Zabrzu
  V Wydział Wykonywania
  Orzeczeń Karnych
  41 – 800 Zabrze
  ul. 3 Maja 21
  SSR Jolanta Drzażdżewska


  6 sierpnia 2008 r. po raz pierwszy miałem stawić się w Areszcie Śledczym w Częstochowie w celu odbycia kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z wyroku Sądu Rejonowego w Zabrzu z 22 października 2007 r. w sprawie VII K 1327/07, który skazał mnie na 10 miesięcy pozbawienia wolności, a Sąd Okręgowy w Gliwicach w sprawie VI Ka 76/08 obniżył karę do 6 miesięcy. Wyrok miał związek ze sprawą, którą prowadziłem na rzecz mieszkanki Zabrza wobec tamtejszego oddziału PZU, od której na poczet zlecenia otrzymałem 200 zł zaliczki. Prokuratura Rejonowa w Zabrzu doszukała się w moich działaniach wprowadzenia w błąd klientki co do możliwości uzyskania odszkodowania oraz niewłaściwego rozporządzenia jej mieniem i skierowała w sprawie 2 Ds 2754/04 akt oskarżenia.
  Tamtego dnia o północy jedna z radiostacji podała, że w krakowskim więzieniu zabił się młody człowiek, podcinając sobie aortę nożykiem od maszynki do golenia. Było to kolejne jego targnięcie się na swoje życie tym razem skuteczne. W komentarzu podano, że czuł się skazany i więziony niesprawiedliwie, a jego prośby o przedterminowe zwolnienie były odrzucane. Ten młody człowiek był 42 ofiarą samobójczą więzioną w Polsce. W tym samym okresie próbował się zabić w kościele redaktor śledczy Wojciech Sumliński, którego postanowiono uwięzić za to, że zajmował się sprawami WSI. W piśmie, które skierowałem w sierpniu 2008 r. do Pani jako ówczesnej Prezes Sądu Rejonowego w Zabrzu oraz w apelu do społeczeństwa, wyraziłem mój stosunek nie tylko do jednej z siedemnastu spraw karnych, jakie mi wytoczono w okresie od 1996 do 2009 r., z których czternaście zakończyło się wyrokami prawomocnymi, ale podniosłem alarm w związku z jawnym ludobójstwem.
  Teraz ponownie usiłuje się mnie skłonić, abym dobrowolnie 16 września 2013 r. stawił się w Areszcie Śledczym w Częstochowie w celu odbycia wspomnianej kary, a w razie nie stawienia się w oznaczonym terminie, grozi mi się, że zostanie zarządzone doprowadzenie przez Policję pod przymusem. Tymczasem z trzech moich wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności z uwagi na stan zdrowia postępowanie w jednym toczyło się bez mojego fizycznego udziału, gdyż nie byłem w stanie się stawiać również ze względów finansowych i zakończyło się dla mnie niekorzystnie, drugie toczyło się już z moim udziałem oraz innych osób, ale z naruszeniem wszelkich norm nie tylko procesowych i też zakończyło się niekorzystnie, a trzecie już przez Panią nie zostało podjęte. Aktualnie w aktach sprawy powinien znaleźć się czwarty wniosek. Proszę uprzejmie go rozpatrzyć z szacunkiem dla prawa i zasad współżycia społecznego.
  Komu tak bardzo zależy na tym, aby ten wyrok będący odzwierciedleniem wszystkiego, co źle się kojarzy z minionym okresem, wykonać? Czy źle stanowione prawo należy stosować, a źle stosowane egzekwowac? Zło obiektywnie nie istnieje, a pojawia się dopiero wtedy, kiedy człowiek pozwala mu działać. Wiele dowodów na to znajduje się w aktach w/w spraw oraz opisanych w załączonym zestawieniu moich spraw karnych sądowych. Zanim ktokolwiek jeszcze nie tylko w tej sprawie cokolwiek postanowi, zastosuje i wykona, niech się zastanowi, jakie to może spowodować skutki nie tylko dla innych, lecz również dla samego siebie.
  Z poważaniem


  PREZES

  mgr inż. Andrzej Dziąba
 • Demonstracja w Zabrzu
  Ruch Społeczny
  „NOWA POLSKA”
  42 – 200 Częstochowa ul. Pużaka 15/34 tel./fax 343622647, 514699182
  E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Częstochowa, 3 września 2013 r.


  Prezydent
  miasta Zabrze
  41 – 800 Zabrze
  ul. Powstańców Śląskich 5-7

  Uprzejmie zawiadamiam, że zamierzamy zorganizować zgromadzenie:

  1. Organizatorem zgromadzenia jest Ruch Społeczny „Nowa Polska”, którego celem jest pobudzenie społecznej inicjatywy zmierzającej do tego, aby Polska stała się państwem suwerennym, praworządnym, bezpiecznym, gospodarnym, prorodzinnym, solidarnym i tolerancyjnym;
  2. Celem zgromadzenia jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na złe stanowienie, stosowanie i egzekwowanie prawa w Polsce, a w konkretnym przypadku bezprawie, jakiego dopuszcza się Sąd Rejonowy w Zabrzu wobec mnie ;
  3. Zgromadzenie zaplanowane na 13 września 2013 r. w godzinach od 13 00 do 14 00 przy ul. 3 Maja 21 pod siedzibą Sądu Rejonowego w Zabrzu, odbędzie się w języku polskim;
  4. W zgromadzeniu może uczestniczyć nawet kilkaset osób, gdyż w tym samym okresie są planowane inne zgromadzenia;
  5. Organizatorzy zgromadzenia zadbają we własnym zakresie o zapewnienie jego pokojowego przebiegu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedstawiciele służb publicznych również zatroszczyli się o to, aby nikt nie zakłócał poważnego i odpowiedzialnego charakteru planowanego zgromadzenia.
  Z poważaniem


  PREZES

  mgr inż. Andrzej Dziąba
 • @Autor
  W Polsce prawo strzeze bandytow,lapowkarzy,bogatych biznesmenow i kolesi.
  Normalny czlowiek ma za......lac do 67,placic,placic i trzymac jezyk za zebami.
  Pzdr.
 • @Robert.K 22:48:38
  Dziękuję.
 • Rozmowy z Zabrzem
  http://forum.gazeta.pl/forum/w,120,146779071,146792187,Re_Demonstracja_przed_Sadem_Rejonowym_w_Zabrzu_.html
 • @Analityk 22:57:51
  Jak dziala polski wymiar sprawiedliwosci,napisal Andy.

  http://salski.neon24.pl/post/98502,bratanek-sedziego-mecenas-t-zamordowal-twarz-zabitej-dziewczyny-byla-jedna-krwawa-miazga-polamane-kosci-zdaniem-sadu-byl-to-drobiazg-czyli-jedynie-erotyczne-pobicie-nieumyslne-uduszenie
 • Mogę jedynie życzyć wytrwałości — bo w PRL-bis w sądach nie ma sprawiedliwości...
  `
  Wskutek działalności postbolszewickiej albo rodzinnej mafii — zbrodniarze chodzą bezkarni...

  Bratanek sędziego mecenas T. zamordował: “Twarz zabitej dziewczyny była jedną krwawą miazgą, połamane kości…” Zdaniem sądu był to drobiazg, czyli jedynie: “Erotyczne pobicie, nieumyślne uduszenie”...

  Warto zapoznać się z ostatnim wpisem na blogu europosła Janusza Wojciechowskiego opublikowanym na portalu wPolityce.pl i zatytułowanym “Erotyczne pobicie, nieumyślne uduszenie. Bratanek białostockiego sędziego jest dziś bodaj jedynym w Polsce oskarżonym o zabójstwo odpowiadającym z wolnej stopy”.

  Pisząc o tej okrutnej zbrodni dokonanej przez mecenasa T. — europoseł Wojciechowski zwraca uwagę na postbolszewickiego raka toczącego wymiar (nie)sprawiedliwości w PRL-bis. Tym zbrodniczym rakiem są rodzinne lub esbecko-mafijne powiązania, które pozwalają kryminalistom i przetępcom na unikanie jakiejkolwiek kary za ich zbrodnie.

  Jak pisze europoseł Wojciechowski:
  “Bratanek sędziego jest dziś bodaj jedynym w Polsce oskarżonym o zabójstwo, odpowiadającym z wolnej stopy. Proces trwa już trzeci rok, sąd rozpatruje sprawę z wielką wnikliwością, proces musi w związku z tym trwać długo. Starannie roztrząsane są kwestie związane z seksualnością zabitej dziewczyny… [sic!]
 • Lewacki złodziej ukradł dzieciom ponad 433 tys. zł — odpowiada z wolnej stopy...
  ~
  I ten człowiek "walczył z pedofilią". Jakub Ś., lewacki aktywista, zamiast zamilknąć, obraża chrześcijan

  Dwa dni temu media poinformowały, że Jakub Ś., szef fundacji Kidprotect.pl mającej rzekomo "walczyć z pedofilią", podejrzany jest o przywłaszczenie ponad 433 tys. zł. To ponad dwa razy więcej niż wcześniej sądzono. Śledztwo zostało przedłużone do 24 października, a Jakubowi Ś. grozi do dziesięciu lat więzienia.

  Cóż w tym czasie robi człowiek tak skompromitowany? Można powiedzieć, że pokazuje prawdziwą twarz lewicującego aktywisty. Oto na Facebooku pojawiła się wiadomość iż Paweł Ś. zmienił swoje zdjęcie profilowe:
  (...)

  Za:
  http://wpolityce.pl/artykuly/62096-i-ten-czlowiek-walczyl-z-pedofilia-jakub-s-lewacki-aktywista-zamiast-zamilknac-obraza-chrzescijan
 • Demonstracja w Gliwicach
  Ruch Społeczny
  „NOWA POLSKA”
  42 – 200 Częstochowa ul. Pużaka 15/34 tel./fax 343622647, 514699182
  E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Częstochowa, 3 września 2013 r.


  Prezydent
  miasta Gliwice
  44 – 100 Gliwice
  ul. Zwycięstwa 21

  Uprzejmie zawiadamiam, że zamierzamy zorganizować zgromadzenie:

  1. Organizatorem zgromadzenia jest Ruch Społeczny „Nowa Polska”, którego celem jest pobudzenie społecznej inicjatywy zmierzającej do tego, aby Polska stała się państwem suwerennym, praworządnym, bezpiecznym, gospodarnym, prorodzinnym, solidarnym i tolerancyjnym;
  2. Celem zgromadzenia jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na złe stanowienie, stosowanie i egzekwowanie prawa w Polsce, a w konkretnym przypadku bezprawie, jakiego dopuszcza się Sąd Okręgowy w Gliwicach wobec mnie ;
  3. Zgromadzenie zaplanowane na 13 września 2013 r. w godzinach od 13 00 do 14 00 przy ul. Kościuszki 15 pod siedzibą Sądu Okręgowego w Gliwicach, odbędzie się w języku polskim;
  4. W zgromadzeniu może uczestniczyć nawet kilkaset osób, gdyż w tym samym okresie są planowane inne zgromadzenia;
  5. Organizatorzy zgromadzenia zadbają we własnym zakresie o zapewnienie jego pokojowego przebiegu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedstawiciele służb publicznych również zatroszczyli się o to, aby nikt nie zakłócał poważnego i odpowiedzialnego charakteru planowanego zgromadzenia.
  Z poważaniem

  PREZES

  mgr inż. Andrzej Dziąba
 • @Andy-aandy 23:20:55
  Dziękuję.
 • @Autor
  A przecież wmówiono nam, że bolszewicki aparat wymiaru "sprawiedliwości" sam w jakiś cudowny sposób się oczyści.

  Jak widać po 24 latach tego nowego systemu politycznego mianującego się III RP, żadnego samooczyszczenia się nie było, a co gorsza buta , pewność siebie i poczucie bezkarności za popełniane kolejne przestępstwa bolszewickiego pomiotu jeszcze bardziej wzrosły.

  Tylko oczyszczenie aż do samych podstaw może przywrócić praworządność i sprawiedliwość w tym jak dotychczas postbolszewickim państwie.

  Pozdrawiam.
 • @Andy-aandy 23:43:14
  Na dodatek żydowski!!!! Pzdr!!!
 • @AdNovum 08:46:05
  Śp. Adam Strzembosz miał nadzieję? czy po prostu wmawiał? Pzdr!
 • @Kula Lis 09:23:17
  Oni wszyscy nam wmawiali.

  Nie dość tego dziś udają, że wszystko jest OK! chociaż bezprawia wymiaru "sprawiedliwości" nie da się już ukryć.

  Pozdrawiam.
 • @Kula Lis 09:18:58
  Nie będą mieli odwagi skazać tego parcha, bo będzie klangor: aj waj, antycośtam!!!
 • Podziękowania Nowemu Ekranowi!
  Dziękuję za opatrzenie wymownym zdjęciem.
 • Demonstracja w Katowicach!
  Ruch Społeczny
  „NOWA POLSKA”
  42 – 200 Częstochowa ul. Pużaka 15/34 tel./fax 343622647, 514699182
  E-mail: rs.nowapolska@gmail.com
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Częstochowa, 3 września 2013 r.  Prezydent
  miasta Katowice
  40 – 098 Katowice
  ul. Młyńska 4

  Uprzejmie zawiadamiam, że zamierzamy zorganizować zgromadzenie:

  1. Organizatorem zgromadzenia jest Ruch Społeczny „Nowa Polska”, którego celem jest pobudzenie społecznej inicjatywy zmierzającej do tego, aby Polska stała się państwem suwerennym, praworządnym, bezpiecznym, gospodarnym, prorodzinnym, solidarnym i tolerancyjnym;
  2. Celem zgromadzenia jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na złe stanowienie, stosowanie i egzekwowanie prawa w Polsce, a w konkretnym przypadku bezprawie, jakiego dopuszczają się śląskie Sądy wobec mnie ;
  3. Zgromadzenie zaplanowane na 13 września 2013 r. w godzinach od 13 00 do 14 00 przy ul. Korfantego 117/119 pod siedzibą Sądu Apelacyjnego w Katowicach, odbędzie się w języku polskim;
  4. W zgromadzeniu może uczestniczyć nawet kilkaset osób, gdyż w tym samym okresie są planowane inne zgromadzenia;
  5. Organizatorzy zgromadzenia zadbają we własnym zakresie o zapewnienie jego pokojowego przebiegu, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby przedstawiciele służb publicznych również zatroszczyli się o to, aby nikt nie zakłócał poważnego i odpowiedzialnego charakteru planowanego zgromadzenia.
  Z poważaniem
  PREZES

  mgr inż. Andrzej Dziąba
 • @Analityk 21:45:09
  Ten młody człowiek podciął sobie oczywiście tętnicę szyjną.
 • Prokurator Urszula Grzenia
  http://forum.gazeta.pl/forum/w,120,121823720,122012404,Prokurator_Urszula_Grzenia_.html

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

ULUBIENI AUTORZY